ترجمانی از اراده ملی

گام‌های سازنده در صنعت داروسازی کشور و با توانایی متخصصان توفیق‌دارو

زهراوی خیز به آینده‌ای روشن

دهمین مجمع عمومی سالیانه شرکت‌های گروه دارویی تامین برگزار شد

تیم مدیریتی

تیم مدیریتی علیرضا برقی کارشناسی ارشد حسابداری متولد: 1361 سوابق اجرایی: مدیر امور مالی هلدینگ های تیپیکو و داروپخش عضو هیات مدیره و معاون مالی و اداری شرکت...

هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره   مدیرعامل نایب رئیس هیئت مدیره دکتر پویا فرهت دکترای داروسازی رئیس هیئت مدیره دکتر محمد عبدالهی دکترای...