1403/03/09

دوره آموزشی فرهنگ سازمانی برگزار شد

دوره آموزشی فرهنگ سازمانی با حضور مدیران منابع انسانی شرکت‌های تابعه تیپیکو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، در راستای توسعه سرمایه‌های انسانی و به همت واحد آموزش شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، دوره آموزشی فرهنگ سازمانی با حضور مدیران منابع انسانی شرکت‌های تابعه تیپیکو روز چهار‌شنبه نهم خرداد‌ماه1403 به میزبانی شرکت توزیع داروپخش برگزار شد. 
در ابتدای جلسه، مهندس حمزه فراهانی، مدیر سرمایه انسانی و پشتیبانی هلدینگ تیپیکو ضمن خیرمقدم به حاضران جلسه، مطالبی را در خصوص اهمیت فرهنگ سازمانی و جایگاه آن در شرکت‌ها بیان نمود. 
مدرس این دوره دکتر سعید شهبازمرادی از اساتید مطرح حوزه مدیریت منابع انسانی بود. سرفصل‌های دوره شامل؛ تحلیل شناخت، شناخت نیمرخ فرهنگ، مدیریت خرده فرهنگ‌ها و بهبود فرهنگ سازمانی بود.