جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
301 L-Cystine/Pyridoxine Hydrochloride/Zinc/L-Arginine Tab Cystine B6 Zinc TS138 لابراتورهای رازک قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
302 L-Cystine/ L-Methionine/Spirulina/Vit.B5/ Vit.B6/Vit.B8/ Vit.Pp/Zinc/ Magnesium Tab Ekolife Scored Tab TS139 لابراتورهای رازک قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
303 Melatonin 3 Mg Tab Melatonin TS141 لابراتورهای رازک قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
304 Multivitamin For Ckd Patients Nephrotonic TS142 داروسازی زهراوی قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
305 Multivitamin Mineral Cap - TS143 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
306 Multivitamin Mineral/ Ginseng Pearl Geriviton TS144 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد
307 Multivitamin Syrup - TS145 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
308 Omega3 500Mg Pearl - TS146 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد
309 Omega3 1000Mg Pearl - TS147 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد
310 Omegavie Fort Cap - TS150 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد
311 Omegavie Fort Pearl - TS151 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد
312 Sucrose 24% 5 Ml Amp Sweetcalm 24% TS152 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد
313 Vitamin A/D 10000 Pearl Avidec TS153 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد
314 Vitamin A/D 5000 Pearl Avidec TS154 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد
315 Vitamin B Complex Tab - TS155 کارخانجات داروپخش قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
316 Vitamin B6 40 Mg Tab - TS156 کارخانجات داروپخش قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
317 Vitamin C 500 Mg Eff Tab - TS157 داروسازی اکسیر قرص جوشان انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
318 Vitamin D3 1000 Iu Pearl - TS159 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد
319 Vitamin E 100 Mg Pearl E-Zavit TS160 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
320 Vitamin E 100Mg Tab - TS161 کارخانجات داروپخش قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
321 Vitamin E 400Mg Pearl E-Zavit TS162 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
322 Zinc 30Mg + Vitamin D3 1.1 Mg + Magnesium 100Mg +Manganese 2Mg +Silicon 5Mg Tab - TS163 داروسازی زهراوی قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد
323 Zinc Gluconate 30 Capsule - TS164 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد
324 Zinc Gluconate 90 Tablet - TS165 داروسازی زهراوی قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
325 Zinc Gluconate Pearl - TS166 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
326 Capsule Shell 0L - APICAP0L ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
327 Capsule Shell 1 - APICAP1 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
328 Capsule Shell 2 - APICAP2 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
329 Capsule Shell 3 - APICAP3 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
330 P . V . P - APIEx101 ره آورد تامین سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
331 P . V . P . I Powder - APIEx102 ره آورد تامین سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
332 Rt Coat/L100 - APIEx103 ره آورد تامین سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
333 Rt Film - APIEx104 ره آورد تامین سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
334 Hydrogen Peroxide 50% - APIEx115 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
335 Calcium Hypochlorite - APIEx116 کلر پارس پودر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
336 Chlorinated Paraffin - APIEx117 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
337 Caustic Soda Flakes 98% - APIEx118 کلر پارس پودر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
338 Sodium Hypochlorite - APIEx119 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
339 Liquid Caustic Soda - APIEx120 کلر پارس پودر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
340 Ferric Chloride - APIEx121 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
341 Liquid Chlorine - APIEx122 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
342 Hydrogen - APIEx123 کلر پارس سایر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
343 Hydrochloric Acid - APIEx124 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
344 Sulforic Acid - APIEx125 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
345 Liquid Calcium Hypochlorite - APIEx126 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
346 Sugar Spheres 1820 - APIExNF (1820) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه - تازه وارد
347 Sugar Spheres 2025 - APIExNF (2025) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه - تازه وارد
348 Sugar Spheres 2530 - APIExNF (2530) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه - تازه وارد
349 Licorice Extract Powder - APIH101 شیرین دارو سایر انسانی گیاهی ماده اولیه DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
350 Peganum Harmala + Dracocephalum Kotshyi - APIH101 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی گیاهی ماده اولیه DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد