جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
901 Misoprostol Tablet Oral 100 Ug Misotec 9709 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
902 Teicoplanin Injection, Powder, For Solution Parenteral 200 Mg Exiplanin 9747 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
903 Valsartan Tablet Oral 40 Mg Adovan 9801 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
904 Valsartan Tablet Oral 40 Mg - 9801 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
905 Valsartan Tablet Oral 40 Mg - 9801 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
906 Valsartan Tablet Oral 40 Mg - 9801 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
907 Mesalazine Tablet, Delayed Release Oral 800 Mg Mezalon 9916 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
908 Iopamidol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 50 Ml - 9939 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
909 Iopamidol Injection Parenteral 370 Mg/1Ml 50 Ml - 9940 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
910 Pantoprazole Capsule, Delayed Release Oral 40 Mg - 10029 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
911 Pantoprazole Capsule, Delayed Release Oral 40 Mg - 10029 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
912 Pantoprazole Capsule, Delayed Release Oral 20 Mg - 10031 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
913 Dextrose Injection, Solution Intravenous 10 % 250 Ml - 10083 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
914 Clotrimazole / Betamethasone Lotion Topical 1 %/0.05 % 30 Ml Lotribet 10284 پارس دارو مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS تازه وارد
915 Vitamin B1 / Vitamin B6 / Vitamin B12 Injection Parenteral 100 Mg/100 Mg/1000 Ug/3Ml Viobion 10427 داروسازی زهراوی آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
916 Vitamin B1 / Vitamin B6 / Vitamin B12 Injection Parenteral 100 Mg/100 Mg/1000 Ug/3Ml Tribitex 10427 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
917 Vitamin B1 / Vitamin B6 / Vitamin B12 Injection Parenteral 100 Mg/100 Mg/1000 Ug/3Ml Neurotamine 10427 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
918 Vitamin B1 / Vitamin B6 / Vitamin B12 Injection Parenteral 100 Mg/100 Mg/1000 Ug/3Ml Dipitrivit 10427 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
919 Epinephrine Injection Parenteral 0.1 Mg/1Ml 10 Ml - 10484 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
920 Teicoplanin Injection, Powder, For Solution Parenteral 400 Mg Exiplanin 10488 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
921 Rosuvastatin Tablet Oral 40 Mg - 7316 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
922 Mometasone Furoate Ointment Topical 0.1 % 30 G Momekin 7319 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
923 Mometasone Furoate Ointment Topical 0.1 % 30 G Momecort 7319 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
924 Adapalene Gel Topical 0.1 % Acnopal 7436 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
925 Adapalene Gel Topical 0.1 % Acnalen 7436 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
926 Adapalene Gel Topical 0.1 % - 7436 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
927 Adapalene Gel Topical 0.1 % - 7436 لابراتورهای رازک نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
928 Mometasone Furoate Lotion Topical 0.1 % 30 Ml Momecort 7502 پارس دارو مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
929 Solifenacin Succinate Tablet Oral 5 Mg - 7558 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
930 Solifenacin Succinate Tablet Oral 10 Mg - 7559 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
931 Sodium Bicarbonate Injection Parenteral 8.4 % 50 Ml - 7601 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
932 Sodium Bicarbonate Injection Parenteral 8.4 % 50 Ml - 7601 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
933 Anagrelide Hydrochloride Capsule Oral 500 Ug Agryplete 7659 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
934 Valproate Sodium Syrup Oral 200 Mg/5Ml 120 Ml - 7669 لابراتورهای رازک مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
935 Fentanyl (As Citrate) Injection Parenteral 50 Ug/1Ml 2 Ml Feniject 7830 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
936 Fentanyl (As Citrate) Injection Parenteral 50 Ug/1Ml 2 Ml - 7830 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
937 Duloxetine Capsule, Delayed Release Oral 30 Mg - 7845 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
938 Duloxetine Capsule, Delayed Release Oral 30 Mg - 7845 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
939 Venlafaxine Tablet Oral 37.5 Mg - 7932 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
940 Labetalol Hydrochloride Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 20 Ml Labiject 8004 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
941 Cinacalcet (As Hydrochloride) Tablet Oral 30 Mg - 8066 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
942 Losartan Potassium / Hydrochlorothiazide Tablet Oral 50 Mg/12.5 Mg Lozaten-H 8256 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
943 Losartan Potassium / Hydrochlorothiazide Tablet Oral 50 Mg/12.5 Mg - 8256 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
944 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 20 % 10 Ml - 8269 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
945 Moxifloxacin (As Hydrochloride) Tablet Oral 400 Mg Vimox 8277 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
946 Linezolid Tablet Oral 600 Mg Exizolid 8300 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
947 Fluconazole Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 100 Ml Candiconazol 8529 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
948 Vitamin B6 Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 3 Ml Vibsix 8620 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
949 Vitamin B6 Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 3 Ml - 8620 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
950 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 10 Mg Xibetal 8904 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد