جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
551 Rosuvastatin Calcium - 147098202 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
552 Rosuvastatin Calcium - 147098202 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
553 Glatiramer Acetate - 147245929 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
554 Pregabalin - 148553508 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
555 Pregabalin - 148553508 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM تازه وارد
556 Montelukast Sodium - 151767021 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
557 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg/500 Mg - 52173 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
558 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg/1000 Mg Empatus- Plus 52174 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
559 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg/1000 Mg - 52174 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
560 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 12.5 Mg/1000 Mg Empatus- Plus 52176 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
561 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 12.5 Mg/1000 Mg - 52176 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
562 Lacosamide Tablet Oral 100 Mg Lacopat 52177 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
563 Lacosamide Tablet Oral 50 Mg Lacopat 52178 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
564 Lacosamide Tablet Oral 150 Mg Lacopat 52179 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
565 Codeine Phosphate / Guaifenesin Syrup Oral 10 Mg/100 Mg/5 Ml 60 Ml - 52185 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
566 Dapagliflozin (As Propanediol) Tablet Oral 5 Mg - 52201 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
567 Cefixime Tablet Oral 400 Mg Loprax 52222 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
568 Cefixime Tablet Oral 400 Mg - 52222 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
569 Cefixime Tablet Oral 400 Mg - 52222 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
570 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 12.5 Mg/500 Mg Empatus- Plus 52241 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
571 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 12.5 Mg/500 Mg - 52241 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
572 Morphine Hydrochloride - 52266 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
573 Co-Amoxiclav Powder, For Suspension Oral 600 Mg/42.9 Mg/5Ml 100 Ml Farmentin Es 52270 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
574 Acetaminophen / Codeine Phosphate Tablet Oral 300 Mg/10 Mg - 52312 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
575 Potassium Chloride Injection, Solution, Concentrate Intravenous 1 Meq/1Ml 10 Ml - 52379 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
576 Penicillin V Powder, For Suspension Oral 250 Mg/5Ml 100 Ml - 52402 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
577 Antihistamine Decongestant (2) Tablet Oral 4 Mg/10 Mg - 52460 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
578 Antihistamine Decongestant (2) Tablet Oral 4 Mg/10 Mg - 52460 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
579 Sildenafil (As Citrate) Tablet, For Suspension Oral 50 Mg Prigra 52512 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
580 Acetaminophen / Oxycodone Hydrochloride Tablet Oral 325 Mg/5 Mg - 52632 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
581 Favipiravir Tablet Oral 500 Mg - 52661 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
582 Sildenafil Citrate Gel Topical 1 % 20 G Euphogel 52667 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
583 Desonide Ointment Topical 0.05 % 15 G Desoquel 52670 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
584 Antihistamine Decongestant (2) Capsule, Liquid Filled Oral 4 Mg/10 Mg - 52681 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
585 Oxandrolone Tablet Oral 10 Mg Oxabone 52688 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
586 Remdesivir Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 100 Mg Exiral 52689 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
587 Remdesivir Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 100 Mg - 52689 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
588 Iodixanol Injection Parenteral 270 Mg/1Ml 100 Ml Dixopaque 52719 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
589 Papaverine Hydrochloride - 61255 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
590 Morphine Sulfate - 64313 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
591 Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1 - 67038 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
592 Lidocaine Hydrochloride Anhydrous - 73789 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS قدیمی
593 Triamcinolone Acetonide - 76255 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
594 Oxymorphone - 76415 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
595 Codeine Base - 76573 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
596 Methadone Base - 76993 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
597 Mesalamine - 89576 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
598 Guaifenesin - 93141 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
599 Erythromycin - 114078 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
600 Thebaine - 115377 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی