جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
501 Aprepitant Pellet 40% - 170729803 (Pe 40%) شیمی دارویی داروپخش پلت انسانی دارویی محصول نیمه ساخت ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
502 Esomeprazole Pellet 22.5 % - 217087097 (Pe 22.5%) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پلت انسانی دارویی محصول نیمه ساخت ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
503 Esomeprazole Pellet 8.5 % - 217087097 (Pe 8.5%) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پلت انسانی دارویی محصول نیمه ساخت ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
504 Cephalexin Monohydrate (Compact) - 23325782 ( C ) آنتی بیوتیک سازی ایران پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
505 Cephalexin Monohydrate (Fine) - 23325782 ( F ) آنتی بیوتیک سازی ایران پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
506 Codeine Phosphate Crystal R - 41444626 (CRR) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
507 Codeine Phosphate Crystal Z - 41444626 (CRZ) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
508 Acetylsalicylic Acid, Aspirin, Asa Base - 50782 (Bs) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
509 Acetylsalicylic Acid, Aspirin, Asa Crystal - 50782 (CR) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
510 Acetylsalicylic Acid, Aspirin, Asa Granule - 50782 (Gr) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) گرانول انسانی دارویی محصول نیمه ساخت BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
511 Acetylsalicylic Acid, Aspirin, Asa Under Mesh - 50782 (UM) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
512 Methocarbamol Granule - 532036 (Gr) شیمی دارویی داروپخش گرانول انسانی دارویی محصول نیمه ساخت MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
513 Morphine 98% - 57272 (98%) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
514 Theophylline Pellet 60% - 58559 (Pe 60%) شیمی دارویی داروپخش پلت انسانی دارویی محصول نیمه ساخت RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
515 Potassium Clavulanatemicrocrystalline Cellulose Mixteure 1/1 - 61177455 (MIXA) شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
516 Potassium Clavulanatesilicon Dioxide Mixture1/1 - 61177455 (MIXS) شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
517 Amoxicillin Trihydrate (Compact) - 61336707 ( C ) آنتی بیوتیک سازی ایران پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
518 Amoxicillin Trihydrate (Fine) - 61336707 ( F ) آنتی بیوتیک سازی ایران پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
519 Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1 Injection Grade - 67038 (I) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
520 Omeprazole Pellet 8.5 % - 73590586 (Pe 8.5%) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پلت انسانی دارویی محصول نیمه ساخت ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
521 Methadone Crude - 76993 (Crude) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
522 Opium Tincture 1 % - 8008604 (SB 1% ) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) بالک مایع انسانی دارویی/مخدر محصول نیمه ساخت NERVOUS SYSTEM قدیمی
523 Ciprofloxacin Base Injection Grade - 85721331 (I) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
524 Ciprofloxacin Hydrochloride Injection Grade - 86393320 (I) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
525 Ciprofloxacin Hydrochloride Injection Grade High Pure - 86393320 (IH) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
526 Orlistat Pellet 35% - 96829582 (Pe 35%) شیمی دارویی داروپخش پلت انسانی دارویی محصول نیمه ساخت ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
527 Orlistat Pellet 50 % - 96829582 (Pe 50%) شیمی دارویی داروپخش پلت انسانی دارویی محصول نیمه ساخت ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
528 Capsule Shell 0 - APICAP0 ژلاتین کپسول ایران کپسول سخت انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
529 Capsule Shell 00 - APICAP00 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
530 Capsule Shell 0L - APICAP0L ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
531 Capsule Shell 1 - APICAP1 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
532 Penicillin V Powder, For Suspension Oral 250 Mg/5Ml 100 Ml - 52402 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
533 Antihistamine Decongestant (2) Tablet Oral 4 Mg/10 Mg - 52460 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
534 Antihistamine Decongestant (2) Tablet Oral 4 Mg/10 Mg - 52460 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
535 Sildenafil (As Citrate) Tablet, For Suspension Oral 50 Mg Prigra 52512 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
536 Acetaminophen / Oxycodone Hydrochloride Tablet Oral 325 Mg/5 Mg - 52632 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
537 Favipiravir Tablet Oral 500 Mg - 52661 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
538 Sildenafil Citrate Gel Topical 1 % 20 G Euphogel 52667 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
539 Desonide Ointment Topical 0.05 % 15 G Desoquel 52670 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
540 Antihistamine Decongestant (2) Capsule, Liquid Filled Oral 4 Mg/10 Mg - 52681 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
541 Oxandrolone Tablet Oral 10 Mg Oxabone 52688 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
542 Remdesivir Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 100 Mg Exiral 52689 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
543 Remdesivir Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 100 Mg - 52689 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
544 Iodixanol Injection Parenteral 270 Mg/1Ml 100 Ml Dixopaque 52719 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
545 Papaverine Hydrochloride - 61255 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
546 Morphine Sulfate - 64313 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
547 Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1 - 67038 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
548 Lidocaine Hydrochloride Anhydrous - 73789 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS قدیمی
549 Triamcinolone Acetonide - 76255 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
550 Oxymorphone - 76415 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی