جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1321 Iopromide Injection Parenteral 370 Mg/1Ml 50 Ml Promopaque 2146 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1322 Iopromide Injection Parenteral 370 Mg/1Ml 100 Ml Promopaque 2147 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1323 Polyethylene Glycol Powder Oral 70 G - 2174 داروسازی اکسیر پودر انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1324 Remifentanil Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 Mg - 2182 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1325 Remifentanil Injection, Powder, For Solution Parenteral 2 Mg - 2183 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1326 Remifentanil Injection, Powder, For Solution Parenteral 5 Mg - 2184 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1327 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.45 % 500 Ml - 2186 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1328 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.45 % 500 Ml - 2186 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1329 Tramadol Hydrochloride Tablet, Extended Release Oral 100 Mg - 2190 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1330 Theophylline Tablet, Coated, Extended Release Oral 200 Mg - 2203 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1331 Theophylline Tablet, Coated, Extended Release Oral 200 Mg - 2203 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1332 Fentanyl (As Citrate) Injection Parenteral 50 Ug/1Ml 10 Ml - 1359 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1333 Fentanyl (As Citrate) Injection Parenteral 50 Ug/1Ml 10 Ml - 1359 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1334 Sufentanil Injection Parenteral 5 Ug/1Ml 10 Ml Sufiject 1366 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1335 Sufentanil Injection Parenteral 5 Ug/1Ml 10 Ml - 1366 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1336 Vitamin A Capsule, Liquid Filled Oral 50000 [Iu] A-Vitin 1371 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1337 Vitamin A Capsule, Liquid Filled Oral 25000 [Iu] A-Vitin 1372 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1338 Alfentanil Injection Parenteral 0.5 Mg/1Ml 2 Ml - 1378 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1339 Alprazolam Tablet Oral 1 Mg Sedalam 1382 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1340 Alprazolam Tablet Oral 1 Mg - 1382 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1341 Asa (Acetylsalicylic Acid) Tablet, Delayed Release Oral 80 Mg - 1395 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1342 Asa (Acetylsalicylic Acid) Tablet, Delayed Release Oral 80 Mg - 1395 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1343 Benzydamine Hydrochloride Mouthwash Irrigation 0.15 % 120 Ml Benzylagine 1406 داروسازی اکسیر مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1344 Bupivacaine Hydrochloride Injection Intraspinal 0.5 % 4 Ml - 1413 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1345 Buprenorphine (As Hydrochloride) Injection Parenteral 0.3 Mg/1Ml - 1414 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1346 Cetirizine Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg Farcetrizine 1424 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1347 Cetirizine Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 1424 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1348 Cetirizine Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 1424 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1349 Co-Amoxiclav Powder, For Suspension Oral 250 Mg/62.5 Mg/5Ml 100 Ml - 1440 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1350 Diclofenac Sodium Tablet, Extended Release Oral 100 Mg Dicloren Er 1464 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی