جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1261 Rivastigmine Capsule Oral 1.5 Mg - 1998 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1262 Rivastigmine Capsule Oral 3 Mg - 1999 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1263 Rivastigmine Capsule Oral 3 Mg - 1999 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1264 Rivastigmine Capsule Oral 3 Mg - 1999 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1265 Rivastigmine Capsule Oral 4.5 Mg - 2000 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1266 Sumatriptan Tablet Oral 50 Mg Migratex 2004 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1267 Sumatriptan Tablet Oral 50 Mg - 2004 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1268 Sumatriptan Tablet Oral 100 Mg Migratex 2005 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1269 Sumatriptan Tablet Oral 100 Mg - 2005 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1270 Sumatriptan Tablet Oral 100 Mg - 2005 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1271 Hydroquinone Cream Topical 4 % 30 G - 2006 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1272 Ofloxacin Tablet Oral 300 Mg Ofloxir 2009 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1273 Ofloxacin Tablet Oral 300 Mg - 2009 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1274 Loratadine Syrup Oral 5 Mg/5 Ml 60 Ml - 2011 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1275 Amoxicillin Tablet Oral 500 Mg Faramox 2021 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1276 Benzydamine Hydrochloride Mouthwash Irrigation 0.15 % 240 Ml Benzylagine 2027 داروسازی اکسیر مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1277 Cefuroxime Tablet Oral 250 Mg Farinat 2031 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1278 Cefuroxime Tablet Oral 500 Mg Farinat 2032 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1279 Bupropion Hydrochloride Tablet, Extended Release Oral 150 Mg Buprexir 2033 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1280 Clarithromycin Tablet Oral 500 Mg Klarexir 2034 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1281 Clarithromycin Tablet Oral 500 Mg - 2034 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1282 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 5 %/0.9 % 250 Ml - 2040 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1283 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.4 Ml Enoxir 2043 داروسازی اکسیر سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1284 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.4 Ml Clexaparin 2043 داروسازی زهراوی سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1285 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.4 Ml - 2043 کارخانجات داروپخش سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1286 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.4 Ml - 2043 داروسازی کاسپین تامین سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1287 Glycerin Suppository Rectal 1 G Laxator 2054 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1288 Glycerin Suppository Rectal 2 G Laxator 2055 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1289 Iohexol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 50 Ml Opaquesol 2059 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1290 Iohexol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 50 Ml Iopaque 2059 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی