جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
931 Mometasone Furoate Cream Topical 0.1 % 30 G Momekin 7113 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
932 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 5 Mg Xibetal 7125 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
933 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 5 Mg Bizopex 7125 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
934 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 5 Mg Bibeta 7125 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
935 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 5 Mg - 7125 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
936 Levofloxacin Tablet Oral 500 Mg Levilox 7183 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
937 Levofloxacin Tablet Oral 500 Mg - 7183 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
938 Levofloxacin Tablet Oral 500 Mg - 7183 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
939 Levofloxacin Tablet Oral 500 Mg - 7183 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
940 Ibuprofen Capsule, Liquid Filled Oral 200 Mg Advifen 7190 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
941 Ibuprofen Capsule, Liquid Filled Oral 400 Mg Advifen 7191 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
942 Pregabalin Capsule Oral 75 Mg Geanex 7239 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
943 Pregabalin Capsule Oral 75 Mg - 7239 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
944 Fexofenadine Hydrochloride Tablet Oral 60 Mg Sed-Off 7251 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
945 Fexofenadine Hydrochloride Tablet Oral 60 Mg Rhinofex 7251 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
946 Zolpidem Tablet Oral 5 Mg Rapidem 7253 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
947 Zolpidem Tablet Oral 5 Mg Dreamex 7253 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
948 Zolpidem Tablet Oral 5 Mg - 7253 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
949 Rosuvastatin Tablet Oral 5 Mg Rosuxon 7315 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
950 Rosuvastatin Tablet Oral 40 Mg Rosuxon 7316 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
951 Rosuvastatin Tablet Oral 40 Mg - 7316 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
952 Mometasone Furoate Ointment Topical 0.1 % 30 G Momekin 7319 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
953 Mometasone Furoate Ointment Topical 0.1 % 30 G Momecort 7319 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
954 Adapalene Gel Topical 0.1 % Acnopal 7436 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
955 Adapalene Gel Topical 0.1 % Acnalen 7436 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
956 Adapalene Gel Topical 0.1 % - 7436 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
957 Adapalene Gel Topical 0.1 % - 7436 لابراتورهای رازک نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
958 Mometasone Furoate Lotion Topical 0.1 % 30 Ml Momecort 7502 پارس دارو مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
959 Solifenacin Succinate Tablet Oral 5 Mg - 7558 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
960 Solifenacin Succinate Tablet Oral 10 Mg - 7559 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد