جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
781 Pediatric Grippe Syrup Oral 0.67 Mg/10 Mg/5Ml 120 Ml Pedizan 21610 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
782 Pediatric Grippe Syrup Oral 0.67 Mg/10 Mg/5Ml 120 Ml Exakid 21610 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
783 Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen Capsule, Liquid Filled Oral 325 Mg/40 Mg/200 Mg Novapearl 21742 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
784 Contraceptive De Tablet Oral 0.15 Mg/30 Ug Marolin 21746 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
785 Acetaminophen / Diphenhydramine / Phenylephrine Syrup Oral 160 Mg/12.5 Mg/2.5 Mg/5Ml 60 Ml Razocold 21832 لابراتورهای رازک مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
786 Acetaminophen / Diphenhydramine / Phenylephrine Syrup Oral 160 Mg/12.5 Mg/2.5 Mg/5Ml 60 Ml - 21832 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
787 Ibuprofen (As Lysine) Tablet Oral 400 Mg - 21979 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM تازه وارد
788 Fluconazole Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 200 Ml Candiconazole 22000 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
789 Ondansetron Injection, Solution Intravenous 32 Mg/50Ml - 22103 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
790 Sitagliptin Tablet Oral 50 Mg Sitabet 22428 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
791 Sitagliptin Tablet Oral 50 Mg Diabetose 22428 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
792 Sitagliptin Tablet Oral 50 Mg - 22428 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
793 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 50 % 50 Ml - 22689 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
794 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 50 % 50 Ml - 22689 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
795 Teriflunomide Tablet Oral 14 Mg Terigio 22698 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS تازه وارد
796 Teriflunomide Tablet Oral 14 Mg Flugio 22698 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS تازه وارد
797 Orlistat 120Mg + Vitamins A,D3,E Venustat+Multivitamin 22839 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
798 Rivaroxaban Tablet Oral 20 Mg Prexaban 22856 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
799 Rivaroxaban Tablet Oral 20 Mg Clotox 22856 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
800 Sofosbuvir Tablet Oral 400 Mg Virussof 22867 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
801 Clindamycin / Clotrimazole Cream Vaginal 2 %/2 % 40 G Dalavag C 23052 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
802 Clindamycin / Clotrimazole Cream Vaginal 2 %/2 % 40 G Clovagicin 23052 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
803 Glatiramer Acetate Injection, Solution Parenteral 40 Mg/1Ml Glaxir 23125 داروسازی اکسیر سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS تازه وارد
804 Glatiramer Acetate Injection, Solution Parenteral 40 Mg/1Ml Copamer 23125 داروسازی زهراوی سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
805 Glatiramer Acetate Injection, Solution Parenteral 40 Mg/1Ml Caspiramer 23125 داروسازی کاسپین تامین سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS تازه وارد
806 Ledipasvir / Sofosbuvir Tablet Oral 90 Mg/400 Mg Ledevoni 23470 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
807 Acetaminophen / Codeine Phosphate Capsule, Gelatin Coated Oral 300 Mg/20 Mg - 25169 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
808 Dexpanthenol Injection, Solution Parenteral 250 Mg/1Ml 2 Ml Ipanthen 25187 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
809 Dexpanthenol Injection, Solution Parenteral 250 Mg/1Ml 2 Ml Exi-Dex 25187 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
810 Dexpanthenol Injection, Solution Parenteral 250 Mg/1Ml 2 Ml - 25187 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد