جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
751 Acetaminophen Injection, Solution, Concentrate Intravenous 150 Mg/1Ml 6.7 Ml - 18420 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
752 Acetaminophen Injection, Solution, Concentrate Intravenous 150 Mg/1Ml 6.7 Ml - 18420 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
753 Acetaminophen Injection, Solution, Concentrate Intravenous 150 Mg/1Ml 6.7 Ml - 18420 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
754 Naproxen Capsule, Liquid Filled Oral 200 Mg Naprosoft 18457 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM تازه وارد
755 Iohexol Injection Parenteral 240 Mg/1Ml 10 Ml Iopaque 18546 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
756 Iohexol Injection Parenteral 240 Mg/1Ml 10 Ml Iopaque 18546 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
757 Insulin Biphasic Isophane Injection Parenteral 70 %/30 % 3 Ml Lansulin 70/30 18649 داروسازی اکسیر کارتریج انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
758 Dextromethorphan Hydrobromide Capsule, Liquid Filled Oral 15 Mg - 18769 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
759 Dextromethorphan Hydrobromide Capsule, Liquid Filled Oral 15 Mg - 18769 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
760 Diphenhydramine Hydrochloride Capsule, Liquid Filled Oral 25 Mg Diphenpearl 18777 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
761 Metoclopramide Hydrochloride Capsule, Gelatin Coated Oral 10 Mg - 18780 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
762 Fampridine Tablet, Extended Release Oral 10 Mg Famzeera 19263 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
763 Diltiazem Hydrochloride Gel Topical 2 % - 19431 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
764 Cyproheptadine Hydrochloride Solution Oral 2 Mg/5Ml Cypractin 19472 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
765 Cyproheptadine Hydrochloride Solution Oral 2 Mg/5Ml 120 Ml - 19472 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
766 Cyproheptadine Hydrochloride Solution Oral 2 Mg/5Ml 200 Ml - 19472 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
767 Cyproheptadine Hydrochloride Solution Oral 2 Mg/5Ml 60 Ml - 19472 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
768 Cyproheptadine Hydrochloride Plus Multivitamin Solution Oral 2 Mg/5Ml - 19473 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
769 Amlodipine / Valsartan Tablet Oral 5 Mg/80 Mg - 19773 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
770 Levofloxacin Tablet Oral 750 Mg - 19797 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
771 Levofloxacin Tablet Oral 750 Mg - 19797 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
772 Febuxostat Tablet Oral 80 Mg - 19835 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
773 Insulin Regular Injection Parenteral 100 [Iu]/1Ml 3 Ml Lansulin R 19875 داروسازی اکسیر کارتریج انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
774 Insulin Isophane Injection Parenteral 100 [Iu]/1Ml 3 Ml Lansulin N 19877 داروسازی اکسیر کارتریج انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
775 Simethicone (Dimethicone Activated) Capsule, Liquid Filled Oral 180 Mg D-Gas 19949 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
776 Loratadine Capsule, Liquid Filled Oral 10 Mg Lorapearl 20923 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
777 Ibuprofen Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 4 Ml - 21030 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
778 Lacosamide Tablet Oral 200 Mg Lacopat 21109 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
779 Sevelamer Carbonate Tablet Oral 800 Mg Renasev 21183 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
780 Sevelamer Carbonate Tablet Oral 800 Mg Exilamer 21183 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد