جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
541 Oxandrolone Tablet Oral 10 Mg Oxabone 52688 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
542 Remdesivir Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 100 Mg Exiral 52689 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
543 Remdesivir Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 100 Mg - 52689 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
544 Iodixanol Injection Parenteral 270 Mg/1Ml 100 Ml Dixopaque 52719 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
545 Papaverine Hydrochloride - 61255 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
546 Morphine Sulfate - 64313 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
547 Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1 - 67038 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
548 Lidocaine Hydrochloride Anhydrous - 73789 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS قدیمی
549 Triamcinolone Acetonide - 76255 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
550 Oxymorphone - 76415 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
551 Codeine Base - 76573 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
552 Methadone Base - 76993 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
553 Mesalamine - 89576 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
554 Guaifenesin - 93141 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
555 Erythromycin - 114078 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
556 Thebaine - 115377 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
557 Oxycodone Hydrochloride - 124903 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
558 Sulfabenzamide - 127719 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS قدیمی
559 Noscapine Base - 128621 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
560 Lidocaine Base - 137586 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS قدیمی
561 Hydrocodone Bitartrate - 143714 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
562 Hyoscine Nbutyl Bromide - 149644 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
563 Betamethasone Sodium Phosphate - 151735 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
564 Pearl Capsule Shell - 274102 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
565 Flavor Chocolate Capsule Shell - 284102 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
566 Flavor Strawberry Capsule Shell - 284103 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
567 Propranolol Hydrochloride - 318989 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
568 Naloxone Hydrochloride - 357084 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه VARIOUS قدیمی
569 Nalidixic Acid - 389082 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
570 Pholcodine - 509671 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی