جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1341 Asa (Acetylsalicylic Acid) Tablet, Delayed Release Oral 80 Mg - 1395 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1342 Asa (Acetylsalicylic Acid) Tablet, Delayed Release Oral 80 Mg - 1395 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1343 Benzydamine Hydrochloride Mouthwash Irrigation 0.15 % 120 Ml Benzylagine 1406 داروسازی اکسیر مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1344 Bupivacaine Hydrochloride Injection Intraspinal 0.5 % 4 Ml - 1413 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1345 Buprenorphine (As Hydrochloride) Injection Parenteral 0.3 Mg/1Ml - 1414 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1346 Cetirizine Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg Farcetrizine 1424 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1347 Cetirizine Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 1424 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1348 Cetirizine Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 1424 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1349 Co-Amoxiclav Powder, For Suspension Oral 250 Mg/62.5 Mg/5Ml 100 Ml - 1440 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1350 Diclofenac Sodium Tablet, Extended Release Oral 100 Mg Dicloren Er 1464 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1351 Epinephrine Injection Parenteral 1 Mg/1Ml 1 Ml - 1489 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1352 Etomidate Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 10 Ml Emidate 1501 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1353 Insulin Biphasic Isophane Injection Parenteral 70 %/30 % 10 Ml Lansulin 70/30 1544 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1354 Lactulose Powder, For Solution Oral 10 G - 1565 کارخانجات داروپخش ساشه (پودر/گرانول/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1355 Lidocaine Hydrochloride Injection Parenteral 1 % 5 Ml - 1573 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1356 Loratadine Tablet Oral 10 Mg - 1574 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1357 Megestrol Acetate Tablet Oral 20 Mg Brendocare 1582 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1358 Metronidazole Gel Topical 0.75 % - 1590 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1359 Metronidazole Gel Topical 0.75 % - 1590 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1360 Midazolam Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 3 Ml Midazolex 1591 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی