جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1321 Iopromide Injection Parenteral 370 Mg/1Ml 50 Ml Promopaque 2146 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1322 Iopromide Injection Parenteral 370 Mg/1Ml 100 Ml Promopaque 2147 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1323 Polyethylene Glycol Powder Oral 70 G - 2174 داروسازی اکسیر پودر انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1324 Remifentanil Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 Mg - 2182 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1325 Remifentanil Injection, Powder, For Solution Parenteral 2 Mg - 2183 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1326 Remifentanil Injection, Powder, For Solution Parenteral 5 Mg - 2184 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1327 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.45 % 500 Ml - 2186 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1328 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.45 % 500 Ml - 2186 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1329 Tramadol Hydrochloride Tablet, Extended Release Oral 100 Mg - 2190 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1330 Theophylline Tablet, Coated, Extended Release Oral 200 Mg - 2203 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1331 Theophylline Tablet, Coated, Extended Release Oral 200 Mg - 2203 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1332 Fentanyl (As Citrate) Injection Parenteral 50 Ug/1Ml 10 Ml - 1359 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1333 Fentanyl (As Citrate) Injection Parenteral 50 Ug/1Ml 10 Ml - 1359 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1334 Sufentanil Injection Parenteral 5 Ug/1Ml 10 Ml Sufiject 1366 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1335 Sufentanil Injection Parenteral 5 Ug/1Ml 10 Ml - 1366 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1336 Vitamin A Capsule, Liquid Filled Oral 50000 [Iu] A-Vitin 1371 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1337 Vitamin A Capsule, Liquid Filled Oral 25000 [Iu] A-Vitin 1372 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1338 Alfentanil Injection Parenteral 0.5 Mg/1Ml 2 Ml - 1378 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1339 Alprazolam Tablet Oral 1 Mg Sedalam 1382 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1340 Alprazolam Tablet Oral 1 Mg - 1382 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی