جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1061 Buprenorphine (As Hydrochloride) Tablet Sublingual 8 Mg - 3800 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1062 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 50 % 10 Ml - 3823 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1063 Sevelamer Hydrochloride Tablet Oral 800 Mg Sevagel 4000 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
1064 Sevelamer Hydrochloride Tablet Oral 800 Mg Renasev 4000 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
1065 Sevelamer Hydrochloride Tablet Oral 800 Mg - 4000 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1066 Iron (As Sucrose) Injection Intravenous 20 Mg/1Ml 5 Ml Hematofer 4003 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1067 Gadoterate Meglumine Injection Parenteral 377 Mg/1Ml 15 Ml - 4025 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1068 Fluvoxamine Maleate Tablet Oral 100 Mg - 4708 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1069 Iodixanol Injection Parenteral 270 Mg/1Ml 50 Ml Dixopaque 4757 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1070 Iodixanol Injection Parenteral 270 Mg/1Ml 50 Ml - 4757 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1071 Ringers Injection, Solution Intravenous 147 Meq/4.5 Meq/4 Meq/156 Meq/1L 500 Ml - 4864 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1072 Ringers Injection, Solution Intravenous 147 Meq/4.5 Meq/4 Meq/156 Meq/1L 500 Ml - 4864 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1073 Repaglinide Tablet Oral 0.5 Mg Newbet 4903 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1074 Repaglinide Tablet Oral 0.5 Mg - 4903 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1075 Repaglinide Tablet Oral 0.5 Mg - 4903 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1076 Repaglinide Tablet Oral 1 Mg Newbet 4904 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1077 Repaglinide Tablet Oral 1 Mg - 4904 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1078 Repaglinide Tablet Oral 1 Mg - 4904 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1079 Repaglinide Tablet Oral 2 Mg Newbet 4905 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1080 Repaglinide Tablet Oral 2 Mg - 4905 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی