جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
801 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 20 % 50 Ml - 17832 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism تازه وارد
802 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 20 % 50 Ml 17832 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
803 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 50 % 10 Ml 3823 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
804 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 50 % 50 Ml - 22689 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism تازه وارد
805 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 50 % 50 Ml 22689 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
806 Mannitol Injection, Solution Intravenous 20 % 500 Ml 782 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی Blood And Blood Forming Organs قدیمی
807 Maprotiline Hydrochloride Tablet Oral 25 Mg - 783 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
808 Maprotiline Hydrochloride Tablet Oral 75 Mg - 784 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
809 Mebendazole 1 G Bolus Tablet PARAZOLE VetFP195 زاگرس فارمد پارس قرص دامی دارویی محصول نهایی Antiparasitic Products, Insecticides And Repellents قدیمی
810 Mebendazole 75 Mg/Ml +Closantel 50 Mg/Ml Oral Suspension 1 L PARANIL VetFP196 زاگرس فارمد پارس مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) دامی دارویی محصول نهایی Antiparasitic Products, Insecticides And Repellents قدیمی
811 Mebeverine Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 200 Mg - 9532 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
812 Mebeverine Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 200 Mg - 9532 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
813 Mebeverine Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 200 Mg - 9532 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism تازه وارد
814 Mebeverine Hydrochloride Tablet Oral 135 Mg - 787 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
815 Medroxyprogesterone Acetate Injection, Suspension Parenteral 150 Mg/1Ml 1 Ml PROVEDIC® 791 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Genito Urinary System And Sex Hormones قدیمی
816 Medroxyprogesterone Acetate Tablet Oral 5 Mg TAVAPNEU® 792 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی Genito Urinary System And Sex Hormones قدیمی
817 Mefenamic Acid Capsule Oral 250 Mg - 794 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی Musculo-Skeletal System قدیمی
818 Mefenamic Acid Capsule Oral 250 Mg TAVAPNEU® 794 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی Musculo-Skeletal System قدیمی
819 Megestrol Acetate Tablet Oral 20 Mg TAVAPNEU® 1582 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی Antineoplastic And Immunomodulating Agents قدیمی
820 Megestrol Acetate Tablet Oral 40 Mg TAVAPNEU® 800 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی Antineoplastic And Immunomodulating Agents قدیمی