جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
781 Loratadine Capsule, Liquid Filled Oral 10 Mg LORAPEARL® 20923 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی Respiratory System تازه وارد
782 Loratadine Syrup Oral 5 Mg/5 Ml 60 Ml MILERGY 2011 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی Respiratory System قدیمی
783 Loratadine Tablet Oral 10 Mg MILERGY 1574 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Respiratory System قدیمی
784 Lorazepam Tablet Oral 1 Mg - 771 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
785 Lorazepam Tablet Oral 2 Mg - 772 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
786 Losartan Potassium - 124750998 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه Cardiovascular System قدیمی
787 Losartan Potassium / Hydrochlorothiazide Tablet Oral 50 Mg/12.5 Mg lozaten-H 8256 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
788 Losartan Potassium Tablet Oral 25 Mg lozaten 1822 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
789 Losartan Potassium Tablet Oral 25 Mg LOSEXIR® 1822 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
790 Losartan Potassium Tablet Oral 25 Mg TAVAPNEU® 1822 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
791 Losartan Potassium Tablet Oral 25 Mg Lozar 1822 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
792 Losartan Potassium Tablet Oral 50 Mg lozaten 1933 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
793 Losartan Potassium Tablet Oral 50 Mg LOSEXIR® 1933 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
794 Losartan Potassium Tablet Oral 50 Mg TAVAPNEU® 1933 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
795 Losartan Potassium Tablet Oral 50 Mg Lozar 1933 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
796 Lovastatin Tablet Oral 20 Mg - 773 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
797 Lubricant Gel Lubrigrl® TR102 لابراتورهای رازک نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی ملزومات محصول نهایی - قدیمی
798 Lynestrenol Tablet Oral 0.5 Mg TAVAPNEU® 775 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی Genito Urinary System And Sex Hormones قدیمی
799 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 10 % 50 Ml - 51854 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism تازه وارد
800 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 20 % 10 Ml 8269 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism تازه وارد