جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
761 Neostigmine Methylsulfate Injection Parenteral 2.5 Mg/1Ml 1 Ml IPOSTIGMIN 895 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
762 Neostigmine Methylsulfate Injection Parenteral 2.5 Mg/1Ml 1 Ml 895 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System تازه وارد
763 Lidocaine Hydrochloride Injection Parenteral 2 % 5 Ml - 753 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System تازه وارد
764 Lidocaine Hydrochloride Injection Parenteral 2 % 5 Ml - 753 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
765 Lidocaine Hydrochloride Injection Parenteral 2 % 5 Ml 753 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
766 Lidocaine Hydrochloride Injection, Solution Parenteral 2 % 50 Ml - 757 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System تازه وارد
767 Lidocaine Hydrochloride Injection, Solution Parenteral 2 % 50 Ml 757 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
768 Linagliptin - 668270120 آنتی بیوتیک سازی ایران پودر انسانی دارویی ماده اولیه Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
769 Linagliptin Tablet Oral 5 Mg LIRAJENT 51883 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
770 Linagliptin Tablet Oral 5 Mg - 51883 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism تازه وارد
771 Lincomycin 222 Mg/G +Spectinomycin 444 Mg/G Powder 150 G LINCOPEK VetFP192 زاگرس فارمد پارس ساشه (پودر/گرانول/...) دامی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
772 Lincomycin 50 Mg/Ml +Spectinomycin 100 Mg/Ml Solution Injection 50 Ml - VetFP194 لابراتورهای رازک ویال مایع دامی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
773 Lincomycin 50 Mg/Ml +Spectinomycin 100 Mg/Ml Solution Injection 50 Ml VIVOJECT VetFP194 زاگرس فارمد پارس ویال مایع دامی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
774 Linezolid Injection, Solution Parenteral 2 Mg/1Ml 300 Ml Linezolon 50114 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use تازه وارد
775 Linezolid Tablet Oral 600 Mg EXIZOLID® 8300 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use تازه وارد
776 Liquid Calcium Hypochlorite - APIEX126 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
777 Liquid Caustic Soda - APIEX120 کلر پارس پودر سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
778 Liquid Chlorine - APIEX122 کلر پارس بالک مایع سایر سایر ماده اولیه - قدیمی
779 Lisinopril / Hydrochlorothiazide Tablet Oral 12.5 Mg/10 Mg lisonex 14214 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System تازه وارد
780 Lisinopril / Hydrochlorothiazide Tablet Oral 20 Mg/25 Mg lisonex 13919 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System تازه وارد