جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
741 Mupirocin Ointment Topical 2 % 15 G 875 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی Dermatologicals قدیمی
742 Mupirocin Ointment Topical 2 % 15 G - 875 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی Dermatologicals قدیمی
743 Mycophenolate Mofetil Tablet Oral 500 Mg cytocept 1753 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Antineoplastic And Immunomodulating Agents قدیمی
744 Mycophenolate Mofetil Tablet Oral 500 Mg CELLCEPT® 1753 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی Antineoplastic And Immunomodulating Agents قدیمی
745 Naloxone Hydrochloride Injection Parenteral 0.4 Mg/1Ml 1341 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Various قدیمی
746 Nandrolone Decanoate Injection Parenteral 25 Mg/1Ml NANDRODEC 884 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
747 Nandrolone Decanoate Injection Parenteral 25 Mg/1Ml decabolex 884 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
748 Naphazoline Hydrochloride Solution, Drops Nasal 0.05 % 10 Ml 886 کارخانجات داروپخش قطره بینی انسانی دارویی محصول نهایی Respiratory System قدیمی
749 Naphazoline Hydrochloride Solution, Drops Ophthalmic 0.1 % 10 Ml 887 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی Sensory Organs قدیمی
750 Naproxen Capsule, Liquid Filled Oral 200 Mg NAPROSOFT® 18457 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی Musculo-Skeletal System تازه وارد
751 Naproxen Suppository Rectal 500 Mg - 2076 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی Musculo-Skeletal System قدیمی
752 Naproxen Tablet Oral 250 Mg - 889 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی Musculo-Skeletal System تازه وارد
753 Naproxen Tablet Oral 250 Mg - 889 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی Musculo-Skeletal System قدیمی
754 Naproxen Tablet, Delayed Release Oral 500 Mg - 1606 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی Musculo-Skeletal System قدیمی
755 Naproxen Tablet, Delayed Release Oral 500 Mg - 1606 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی Musculo-Skeletal System قدیمی
756 Neomycin As Sulfate 200 Mg/G Powder 453.6 G NEOCIN VetFP200 زاگرس فارمد پارس ساشه (پودر/گرانول/...) دامی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
757 Neomycin Sulfate 250 Mg Bolus Tablet NEOCINE VetFP201 زاگرس فارمد پارس قرص دامی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
758 Neomysin 200 Mg/Ml Oral Solution 1 L NEOCIN-S VetFP202 زاگرس فارمد پارس مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) دامی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
759 Neostigmine Methylsulfate Injection Parenteral 0.5 Mg/1Ml 1 Ml IPOSTIGMIN 893 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
760 Neostigmine Methylsulfate Injection Parenteral 0.5 Mg/1Ml 1 Ml 893 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System تازه وارد