جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
641 Octreotide Injection Parenteral 50 Ug/1Ml - 928 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Systemic Hormonal Preparations, Excl. Sex Hormones And Insulins قدیمی
642 Oestradiol Benzoate 2 Mg/Ml Solution Injection 10 Ml Vetastrol VetFP205 داروسازی ابوریحان ویال مایع دامی دارویی محصول نهایی Systemic Hormonal Preparations, Excl. Sex Hormones And Insulins قدیمی
643 Oestradiol Benzoate 2 Mg/Ml Solution Injection 5 Ml Vetastrol VetFP292 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) دامی دارویی محصول نهایی Genito Urinary System And Sex Hormones قدیمی
644 Ofloxacin Tablet Oral 200 Mg OFLOXIR® 930 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
645 Ofloxacin Tablet Oral 200 Mg 930 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
646 Ofloxacin Tablet Oral 300 Mg - 2009 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
647 Ofloxacin Tablet Oral 300 Mg OFLOXIR® 2009 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
648 Olopatadine Hydrochloride Solution, Drops Ophthalmic 5 Mg/5Ml 5 Ml - 12282 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی Respiratory System قدیمی
649 Omega 3 1000 Mg Pearl TS147 داروسازی زهراوی کپسول نرم ( سافت ژل) انسانی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی
650 Omega 3 200Mg/ Vitamin A670 Iu/Vitamin D3 67 Iu/Vitamin E 0.31 Iu) Softgel Capsule OMEGAVIE PLUS TS185 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی مکمل محصول نهایی - قدیمی
651 Omega3 1000 Mg Pearl Omegavie Fort TS151 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی
652 Omega3 1000Mg Pearl(430Mg Epa/340Mg Dha) OMEGA MAX TS147 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی
653 Omega3 500 Mg Pearl (215Mg Epa,170 Mg Dha) OMEGA MAX TS146 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی
654 Omeprazole Capsule, Delayed Release Oral 20 Mg - 931 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی Anti Reflux, Ppis تازه وارد
655 Omeprazole Capsule, Delayed Release Pellets Oral 20 Mg 931 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism تازه وارد
656 Omeprazole Capsule, Delayed Release Pellets Oral 20 Mg 931 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
657 Omeprazole Capsule, Delayed Release Pellets Oral 20 Mg EXIPRAZOLE® 931 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
658 Omeprazole Capsule, Delayed Release Pellets Oral 20 Mg PILOZEC® 931 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
659 Omeprazole Capsule, Delayed Release Pellets Oral 20 Mg - 931 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism تازه وارد
660 Omeprazole Capsule, Delayed Release Pellets Oral 20 Mg - 931 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی