جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
601 Pregabalin - 148553508 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه Nervous System قدیمی
602 Pregabalin - 148553508 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه Nervous System مشخص نشده
603 Pregabalin Capsule Oral 100 Mg geanex 9417 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
604 Pregabalin Capsule Oral 75 Mg geanex 7239 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
605 Pregabalin Capsule Oral 75 Mg - 7239 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
606 Prilocaine / Felypressin Injection Parenteral 30 Mg/0.54 Ug/1Ml 1.8 Ml DENTANEST 1049 کارخانجات داروپخش کارتریج انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
607 Prilocaine / Felypressin Injection Parenteral 30 Mg/0.54 Ug/1Ml 1.8 Ml PRILODENT ® 1049 داروسازی اکسیر کارتریج انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
608 Progesterone 25 Mg/Ml Solution Injection 10 Ml Vetagestrone VetFP241 داروسازی ابوریحان ویال مایع دامی دارویی محصول نهایی Genito Urinary System And Sex Hormones قدیمی
609 Progesterone Injection Parenteral 25 Mg/1Ml fertigest 1057 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Genito Urinary System And Sex Hormones قدیمی
610 Progesterone Injection Parenteral 50 Mg/1Ml fertigest 1058 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Genito Urinary System And Sex Hormones قدیمی
611 Progesterone Suppository Vaginal 200 Mg fertigest 2534 داروسازی ابوریحان شیاف واژینال انسانی دارویی محصول نهایی Genito Urinary System And Sex Hormones قدیمی
612 Progesterone Suppository Vaginal 400 Mg - 2082 داروسازی کاسپین تامین شیاف واژینال انسانی دارویی محصول نهایی Genito Urinary System And Sex Hormones قدیمی
613 Progesterone Suppository Vaginal 400 Mg fertigest 2082 داروسازی ابوریحان شیاف واژینال انسانی دارویی محصول نهایی Genito Urinary System And Sex Hormones قدیمی
614 Promethazine Hydrochloride 25 Mg/Ml Solution Injection 50 Ml - VetFP324 لابراتورهای رازک ویال مایع دامی دارویی محصول نهایی Respiratory System قدیمی
615 Promethazine Hydrochloride Injection Parenteral 25 Mg/1Ml 1 Ml 1061 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Respiratory System قدیمی
616 Propranolol Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 1067 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
617 Propranolol Hydrochloride Tablet Oral 20 Mg - 7066 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
618 Niclosamide - VETCAS50657 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر دامی دارویی ماده اولیه Antiparasitic Products, Insecticides And Repellents قدیمی
619 Niclosamide 1250 Mg Bolus Tablet NICLOSAM VetFP204 زاگرس فارمد پارس قرص دامی دارویی محصول نهایی Antiparasitic Products, Insecticides And Repellents قدیمی
620 Niclosamide Piprazine - VETCAS50657 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر دامی دارویی ماده اولیه Antiparasitic Products, Insecticides And Repellents مشخص نشده