جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
581 Potassium Clavulanatemicrocrystalline Cellulose Mixteure 1/1 - 61177455 (MIXA) شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
582 Potassium Clavulanatesilicon Dioxide Mixture1/1 - 61177455 (MIXS) شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه Antiinfectives For Systemic Use قدیمی
583 Povidone Iodine 10% 1000 Ml Vetodin VetFP235 داروسازی ابوریحان مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی دامی دارویی محصول نهایی Dermatologicals تازه وارد
584 Povidone Iodine 10% 250 Ml Vetodin VetFP236 داروسازی ابوریحان مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی دامی دارویی محصول نهایی Dermatologicals تازه وارد
585 Povidone Iodine 10% 3800 Ml Vetodin VetFP237 داروسازی ابوریحان مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی دامی دارویی محصول نهایی Dermatologicals تازه وارد
586 Povidone Iodine 3% 3800 Ml Vetodin VetFP238 داروسازی ابوریحان مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی دامی دارویی محصول نهایی Dermatologicals تازه وارد
587 Povidone Iodine Solution Topical 10 % 1000 Ml - 1034 داروسازی ابوریحان مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی Dermatologicals قدیمی
588 Povidone Iodine Solution Topical 10 % 250 Ml - 1035 داروسازی ابوریحان مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی Dermatologicals قدیمی
589 Povidone Iodine Solution Topical 10 % 3800 Ml - 1031 داروسازی ابوریحان مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی Dermatologicals قدیمی
590 Povidone Iodine Solution Topical 10 % 60 Ml - 1040 داروسازی ابوریحان مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی Dermatologicals قدیمی
591 Pramipexole Dihydrochloride Tablet Oral 0.25 Mg PRAMIKSON 6049 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System تازه وارد
592 Pramipexole Dihydrochloride Tablet Oral 1 Mg PRAMIKSON 6050 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System تازه وارد
593 Prasugrel Hydrochloride - 389574190 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه Blood And Blood Forming Organs قدیمی
594 Praziquantel 50 Mg Tablet LORENCIT VetFP239 زاگرس فارمد پارس قرص دامی دارویی محصول نهایی Antiparasitic Products, Insecticides And Repellents قدیمی
595 Prazosin Hydrochloride - 19216569 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه Cardiovascular System مشخص نشده
596 Prazosin Tablet Oral 1 Mg - 1042 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
597 Prazosin Tablet Oral 5 Mg - 1043 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی Cardiovascular System قدیمی
598 Prednisolone Tablet Oral 5 Mg - 1045 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی Systemic Hormonal Preparations, Excl. Sex Hormones And Insulins قدیمی
599 Prednisolone Tablet Oral 50 Mg - 1044 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی Systemic Hormonal Preparations, Excl. Sex Hormones And Insulins قدیمی
600 Pregabalin - 148553508 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه Nervous System تازه وارد