جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
561 Pioglitazone Tablet Oral 30 Mg GLITOZ® 5217 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
562 Pioglitazone Tablet Oral 30 Mg Pioglitazone 5217 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
563 Piracetam Liquid Oral 33.33 % 1015 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
564 Piracetam Tablet Oral 800 Mg 1014 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
565 Piroxicam Capsule Oral 10 Mg - 1017 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی Musculo-Skeletal System قدیمی
566 Piroxicam Capsule Oral 10 Mg - 1017 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی Musculo-Skeletal System قدیمی
567 Piroxicam Gel Topical 0.5 G/100G 60 G ROCAMIX 1016 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی Musculo-Skeletal System قدیمی
568 Piroxicam Gel Topical 0.5 G/100G 60 G GELICAM 1016 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی Musculo-Skeletal System قدیمی
569 Piroxicam Gel Topical 0.5 G/100G 60 G - 1016 لابراتورهای رازک نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی Musculo-Skeletal System قدیمی
570 Piroxicam Injection 36322904 شیمی دارویی داروپخش پودر ماده اولیه دارویی انسانی Musculuo Skeletal System تازه وارد
571 Piroxicam Injection Parenteral 20 Mg/1Ml ROCAMIX 1018 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Musculo-Skeletal System قدیمی
572 Piroxicam Injection Parenteral 20 Mg/1Ml LOPIROX® 1018 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی Musculo-Skeletal System قدیمی
573 Polyethylene Glycol - Electrolyte 1 Powder, For Solution Oral 13.125 G/0.3507 G/0.1785 G/0.0 13.87 G - 51958 کارخانجات داروپخش ساشه (پودر/گرانول/...) انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
574 Polyethylene Glycol - Electrolyte 2 Powder, For Solution Oral 17.6 Mmol/1.46 G/1.68 G/0.745 70 G - 17761 کارخانجات داروپخش ساشه (پودر/گرانول/...) انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
575 Polyethylene Glycol Powder Oral 70 G - 2174 داروسازی اکسیر پودر انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
576 Potassium Chloride 0.15% In Dextrose 5% 500Ml Inf - 52102 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی Blood And Blood Forming Organs قدیمی
577 Potassium Chloride Injection, Solution, Concentrate Intravenous 2 Meq/1Ml 10 Ml 52379 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی Blood And Blood Forming Organs قدیمی
578 Potassium Chloride Injection, Solution, Concentrate Intravenous 2 Meq/1Ml 50 Ml 941 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی Blood And Blood Forming Organs قدیمی
579 Potassium Chloride Injection, Solution, Concentrate Intravenous 2 Meq/1Ml 50 Ml 941 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی Blood And Blood Forming Organs قدیمی
580 Potassium Citrate Tablet, Extended Release Oral 10 Meq ZAPOCIT 2450 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی Alimentary Tract And Metabolism قدیمی