جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
971 Cinacalcet (As Hydrochloride) Tablet Oral 30 Mg - 8066 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
972 Losartan Potassium / Hydrochlorothiazide Tablet Oral 50 Mg/12.5 Mg Lozaten-H 8256 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
973 Losartan Potassium / Hydrochlorothiazide Tablet Oral 50 Mg/12.5 Mg - 8256 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
974 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 20 % 10 Ml - 8269 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
975 Moxifloxacin (As Hydrochloride) Tablet Oral 400 Mg Vimox 8277 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
976 Linezolid Tablet Oral 600 Mg Exizolid 8300 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
977 Fluconazole Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 100 Ml Candiconazol 8529 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
978 Vitamin B6 Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 3 Ml Vibsix 8620 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
979 Vitamin B6 Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 3 Ml - 8620 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
980 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 10 Mg Xibetal 8904 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد