جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
951 Rosuvastatin Tablet Oral 40 Mg - 7316 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
952 Mometasone Furoate Ointment Topical 0.1 % 30 G Momekin 7319 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
953 Mometasone Furoate Ointment Topical 0.1 % 30 G Momecort 7319 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
954 Adapalene Gel Topical 0.1 % Acnopal 7436 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
955 Adapalene Gel Topical 0.1 % Acnalen 7436 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
956 Adapalene Gel Topical 0.1 % - 7436 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
957 Adapalene Gel Topical 0.1 % - 7436 لابراتورهای رازک نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
958 Mometasone Furoate Lotion Topical 0.1 % 30 Ml Momecort 7502 پارس دارو مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
959 Solifenacin Succinate Tablet Oral 5 Mg - 7558 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
960 Solifenacin Succinate Tablet Oral 10 Mg - 7559 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد