جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
941 Ibuprofen Capsule, Liquid Filled Oral 400 Mg Advifen 7191 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
942 Pregabalin Capsule Oral 75 Mg Geanex 7239 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
943 Pregabalin Capsule Oral 75 Mg - 7239 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
944 Fexofenadine Hydrochloride Tablet Oral 60 Mg Sed-Off 7251 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
945 Fexofenadine Hydrochloride Tablet Oral 60 Mg Rhinofex 7251 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
946 Zolpidem Tablet Oral 5 Mg Rapidem 7253 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
947 Zolpidem Tablet Oral 5 Mg Dreamex 7253 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
948 Zolpidem Tablet Oral 5 Mg - 7253 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
949 Rosuvastatin Tablet Oral 5 Mg Rosuxon 7315 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
950 Rosuvastatin Tablet Oral 40 Mg Rosuxon 7316 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد