جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
901 Tacrolimus Ointment Topical 0.1 % 30 G Modupric 6599 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
902 Venlafaxine Tablet Oral 75 Mg - 6631 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
903 Deferasirox Tablet, For Suspension Oral 250 Mg Eliron 6659 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
904 Deferasirox Tablet, For Suspension Oral 250 Mg - 6659 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
905 Dutasteride Capsule, Liquid Filled Oral 0.5 Mg - 6735 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
906 Fexofenadine Hydrochloride Tablet Oral 180 Mg Sed-Off 6750 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
907 Fexofenadine Hydrochloride Tablet Oral 180 Mg Rhinofex 6750 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
908 Fexofenadine Hydrochloride Tablet Oral 120 Mg Sed-Off 6751 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
909 Fexofenadine Hydrochloride Tablet Oral 120 Mg Rhinofex 6751 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
910 Domperidone Tablet Oral 10 Mg - 6754 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی