جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
861 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 2.5 Mg Bibeta 11472 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
862 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 2.5 Mg - 11472 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
863 Valproate Semisodium Tablet, Delayed Release Oral 500 Mg Divaldin 11611 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
864 Valproate Semisodium Tablet, Delayed Release Oral 250 Mg Divaldin 11614 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
865 Tacrolimus Ointment Topical 0.03 % 30 G Modupric 11622 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
866 Ketoconazole Lotion Topical 2 % - 11734 کارخانجات داروپخش مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
867 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 4 Ml Daladic 11753 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
868 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 4 Ml - 11753 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
869 Succinylcholine Chloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 10 Ml - 11866 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
870 Metoprolol Succinate Tablet, Extended Release Oral 47.5 Mg Beatorate 11871 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی