جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
841 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 10 % 50 Ml - 51854 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
842 Clotrimazole Cream Vaginal 2 % 50 G Canazole 51866 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
843 Linagliptin Tablet Oral 5 Mg - 51883 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
844 Linagliptin Tablet Oral 5 Mg - 51883 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
845 Dextromethorphan Hydrobromide Syrup Oral 15 Mg/5Ml 120 Ml - 51886 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
846 Cefixime Powder, For Suspension Oral 100 Mg/5 Ml 50 Ml Loprax 51889 داروسازی اکسیر پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
847 Cefixime Powder, For Suspension Oral 100 Mg/5 Ml 50 Ml - 51889 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
848 Metformin Hydrochloride Tablet Oral 1000 Mg Mericum 10915 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
849 Metformin Hydrochloride Tablet Oral 1000 Mg - 10915 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
850 Metformin Hydrochloride Tablet Oral 1000 Mg - 10915 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی