جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
671 Cefixime Tablet Oral 400 Mg - 52222 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
672 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 12.5 Mg/500 Mg Empatus- Plus 52241 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
673 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 12.5 Mg/500 Mg - 52241 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
674 Morphine Hydrochloride - 52266 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
675 Co-Amoxiclav Powder, For Suspension Oral 600 Mg/42.9 Mg/5Ml 100 Ml Farmentin Es 52270 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
676 Acetaminophen / Codeine Phosphate Tablet Oral 300 Mg/10 Mg - 52312 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
677 Potassium Chloride Injection, Solution, Concentrate Intravenous 1 Meq/1Ml 10 Ml - 52379 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
678 Nilotinib Capsule Oral 200 Mg - 12273 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
679 Olopatadine Hydrochloride Solution, Drops Ophthalmic 5 Mg/5Ml 5 Ml - 12282 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
680 Zoledronic Acid Injection Parenteral 4 Mg/5Ml Bonsta 12359 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی