جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
621 Acetylcysteine Injection Parenteral 200 Mg/1Ml 10 Ml Exinace 51914 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
622 Latanoprost Solution, Drops Ophthalmic 50 Ug/1Ml 5 Ml - 51917 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
623 Dexamethasone Tablet Oral 4 Mg - 51923 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
624 Sodium Bicarbonate Injection Parenteral 8.4 % 10 Ml Sodobica 51939 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
625 Sildenafil Citrate Gel Topical 1 % 15 G Euphogel 51942 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
626 Sildenafil Citrate Gel Topical 1 % 15 G - 51942 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
627 Deferasirox Tablet Oral 90 Mg Elijaide 51953 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
628 Deferasirox Tablet Oral 180 Mg Elijaide 51954 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
629 Deferasirox Tablet Oral 180 Mg Defrazex 51954 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
630 Deferasirox Tablet Oral 360 Mg Elijaide 51955 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد