جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
541 Oxandrolone Tablet Oral 10 Mg Oxabone 52688 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
542 Remdesivir Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 100 Mg Exiral 52689 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
543 Remdesivir Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 100 Mg - 52689 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
544 Iodixanol Injection Parenteral 270 Mg/1Ml 100 Ml Dixopaque 52719 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
545 Papaverine Hydrochloride - 61255 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
546 Morphine Sulfate - 64313 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
547 Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1 - 67038 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
548 Lidocaine Hydrochloride Anhydrous - 73789 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS قدیمی
549 Triamcinolone Acetonide - 76255 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
550 Oxymorphone - 76415 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی