جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
291 Ferrous Sulphate 200Mg/5Ml 60Ml Syrup - TS120 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
292 Folic Acid & Ferrous Sulfate Cap F&F TS121 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
293 Folic Acid 0.5 Mg/Iodine 0.15 Mg Tablet - TS122 داروسازی زهراوی قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد
294 Glucosamine /Chondroitin 900Mg Tab - TS123 داروسازی فارابی قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
295 Glucosamine Sulfat 500Mg Cap - TS124 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
296 L-Argenine 1000 Mg Tab - TS125 داروسازی ابوریحان قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
297 L-Argenine 1000 Mg Tab - TS126 داروسازی ابوریحان قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
298 L-Argenine 500 Mg - TS127 داروسازی ابوریحان قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
299 L-Argenine 500Mg - TS128 داروسازی ابوریحان قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
300 L-Arginine 1000 Mg Tablet - TS131 داروسازی زهراوی قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد