جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
271 5-Methyltetrahydrofolate 0.4 Mg Tablet - TS101 کارخانجات داروپخش قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
272 Caffeine 100 Mg Tab - TS103 کارخانجات داروپخش قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد
273 Caffeine 200 Mg Tab - TS104 داروسازی زهراوی قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد
274 Calcium 500 Mg Eff Tab - TS105 داروسازی اکسیر قرص جوشان انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
275 Calcium 500Mg/Vitamin D3 200 Iu Tab Clacifar TS106 داروسازی فارابی قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
276 Calcium 500Mg/Vitamin D3 200 Iu Tab - TS106 کارخانجات داروپخش قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
277 Calcium 800/Magnesium200/Zinc8/Vitamin D3400Iu Tab Clacifar Plus TS108 داروسازی فارابی قرص انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
278 Calcium Carbonate/ Vit D3 - TS109 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT قدیمی
279 Co Q10 60 Capsule - TS111 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد
280 Cyproheptadine/Vit.B1/ Vit.B2/Vit.B6/Vit.B12/ Nicotinamide 120 Ml Syrup - TS112 لابراتورهای رازک مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی مکمل محصول نهایی DIETARY SUPPLEMENT تازه وارد