جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1971 Acetaminophen / Codeine Phosphate Capsule, Gelatin Coated Oral 300 Mg/20 Mg - 25169 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System تازه وارد
1972 Acetaminophen / Codeine Phosphate Tablet Oral 300 Mg/10 Mg - 52312 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی
1973 Acetaminophen / Codeine Phosphate Tablet Oral 300 Mg/20 Mg - 2243 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی Nervous System قدیمی