جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1891 Betamethasone Cream Topical 0.1 % 15 G Betacortal 161 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1892 Betamethasone Cream Topical 0.1 % 15 G - 161 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1893 Betamethasone Cream Topical 0.1 % 15 G - 161 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1894 Biperiden Lactate Injection Parenteral 5 Mg/1Ml Akinidic 165 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1895 Bisacodyl Suppository Rectal 10 Mg - 166 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1896 Bisacodyl Suppository Rectal 5 Mg - 168 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1897 Bismuth Subcitrate Tablet Oral 120 Mg - 169 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1898 Acetaminophen Solution, Drops Oral 100 Mg/1Ml 15 Ml - 3 کارخانجات داروپخش قطره خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1899 Acetaminophen Solution Oral 120 Mg/5Ml 60 Ml - 4 لابراتورهای رازک مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1900 Acetaminophen Suspension Oral 120 Mg/5Ml 120 Ml Tylophen 5 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی