جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1811 Conjugated Estrogens Cream Vaginal 0.625 Mg/1G Estromarin 353 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1812 Conjugated Estrogens Tablet Oral 1.25 Mg Estromarin 354 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1813 Contraceptive Hd Tablet Oral 0.25 Mg/50 Ug Ovocept Hd 356 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1814 Contraceptive Ld Tablet Oral 30 Ug/0.15 Mg Ovocept Ld 357 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1815 Contraceptive Triphasic Tablet Oral Trifarbe 358 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1816 Cyproheptadine Hydrochloride Tablet Oral 4 Mg Cypractin 372 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1817 Cyproterone Acetate Tablet Oral 50 Mg - 373 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1818 Cyproterone Compound Tablet Oral 2 Mg/0.035 Mg - 374 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1819 Deferoxamine Mesylate Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg Deferoxir 386 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1820 Desipramine Hydrochloride Tablet Oral 25 Mg - 388 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی