جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1801 Clotrimazole Tablet Vaginal 100 Mg - 328 پارس دارو قرص واژینال انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1802 Cloxacillin (As Sodium) Capsule Oral 250 Mg - 329 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1803 Cloxacillin (As Sodium) Capsule Oral 500 Mg - 331 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1804 Clozapine Tablet Oral 100 Mg - 334 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1805 Co-Amoxiclav Powder, For Suspension Oral 125 Mg/31.25 Mg/5Ml 100 Ml - 335 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1806 Co-Amoxiclav Tablet Oral 250 Mg/125 Mg - 337 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1807 Co-Amoxiclav Tablet Oral 500 Mg/125 Mg - 338 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1808 Co-Trimoxazole Tablet Oral 400 Mg/80 Mg - 339 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1809 Co-Trimoxazole Injection, Solution Intravenous 80 Mg/16 Mg/1Ml 5 Ml Cotrim 341 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1810 Conjugated Estrogens Tablet Oral 0.625 Mg Estromarin 352 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی