جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1731 Insulin Regular Injection Parenteral 100 [Iu] /1Ml 10 Ml Lansulin R 674 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1732 Insulin Regular Injection Parenteral 100 [Iu]/1Ml 10 Ml Dipisulin R 674 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1733 Insulin Isophane Injection Parenteral 100 [Iu] /1Ml 10 Ml Lansulin N 676 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1734 Insulin Isophane Injection Parenteral 100 [Iu] /1Ml 10 Ml Dipisulin N 676 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1735 Interferon Gamma-1B Injection, Solution Parenteral 100 Ug/0.5Ml Gamma - Immunex 686 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1736 Iohexol Injection Parenteral 240 Mg/1Ml 20 Ml Iopaque 698 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1737 Iohexol Injection Parenteral 240 Mg/1Ml 20 Ml Iopaque 698 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1738 Iohexol Injection Parenteral 240 Mg/1Ml 50 Ml Opaquesol 699 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1739 Iohexol Injection Parenteral 240 Mg/1Ml 50 Ml - 699 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1740 Iohexol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 10 Ml - 700 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی