جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1631 Lidocaine Hydrochloride Injection Parenteral 2 % 5 Ml - 753 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1632 Lidocaine Hydrochloride Injection Parenteral 2 % 5 Ml - 753 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1633 Lidocaine Hydrochloride Injection, Solution Parenteral 2 % 50 Ml Lidorhytm 757 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1634 Lidocaine Hydrochloride Injection, Solution Parenteral 2 % 50 Ml - 757 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
1635 Lidocaine / Hydrocortisone Acetate Ointment Rectal 5 %/0.5 % 15 G - 762 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1636 Lorazepam Tablet Oral 1 Mg - 771 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1637 Lorazepam Tablet Oral 2 Mg - 772 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1638 Lovastatin Tablet Oral 20 Mg - 773 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1639 Lynestrenol Tablet Oral 0.5 Mg - 775 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1640 Mannitol Injection, Solution Intravenous 20 % 500 Ml - 782 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی