جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1621 Itraconazole Capsule Oral 100 Mg - 722 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1622 Ketoconazole Cream Topical 2 % 30 G - 725 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1623 Ketotifen Tablet Oral 1 Mg - 727 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1624 Ketotifen Syrup Oral 1 Mg/5Ml 120 Ml Zexifen 728 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1625 Ketotifen Syrup Oral 1 Mg/5Ml 120 Ml - 728 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1626 Lactulose Syrup Oral 10 G/15Ml 240 Ml - 731 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1627 Levothyroxine Sodium Tablet Oral 100 Ug Levotin 751 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1628 Lidocaine Hydrochloride Injection Parenteral 2 % 5 Ml Lignodic 753 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1629 Lidocaine Hydrochloride Injection Parenteral 2 % 5 Ml Lidorhytm 753 داروسازی شهید قاضی آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1630 Lidocaine Hydrochloride Injection Parenteral 2 % 5 Ml - 753 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد