جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1491 Mesalazine Tablet, Delayed Release Oral 500 Mg Mezalon 813 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1492 Mesalazine Tablet, Delayed Release Oral 500 Mg - 813 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1493 Metformin Hydrochloride Tablet Oral 500 Mg Mericum 817 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1494 Metformin Hydrochloride Tablet Oral 500 Mg - 817 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1495 Metformin Hydrochloride Tablet Oral 500 Mg - 817 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1496 Metformin Hydrochloride Tablet Oral 500 Mg - 817 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1497 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 818 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1498 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 818 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1499 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 818 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1500 Methadone Hydrochloride Injection Parenteral 5 Mg/1Ml - 819 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی