جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1461 Vitamin C Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 5 Ml - 1301 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1462 Vitamin C Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 5 Ml - 1301 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1463 Vitamin D3 Capsule Oral 50000 [Iu] D-Vitin 1303 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1464 Water Injection Parenteral 5 Ml - 1311 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1465 Water Injection Parenteral 5 Ml - 1311 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1466 Zinc Oxide Ointment Topical 25 % 30 G Ipozinc 1316 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1467 Zinc Oxide Ointment Topical 25 % 30 G - 1316 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1468 Barium Sulfate Powder, For Suspension Oral 135 G Barex 1334 کارخانجات داروپخش پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1469 Cefotaxime Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 1336 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1470 Naloxone Hydrochloride Injection Parenteral 0.4 Mg/1Ml - 1341 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی