جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1441 Triamcinolone Acetonide Injection Parenteral 40 Mg/1Ml 1 Ml - 1247 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1442 Triamcinolone Nn Ointment Topical 1 Mg/2.5 Mg/100000 [Iu] /1G 15 G - 1251 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1443 Trifluoperazine Injection Intramuscular 1 Mg/1Ml Trifluzic 1254 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1444 Triple Sulfa Cream Vaginal 3.42 %/2.86 %/3.7 % 78 G - 1264 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1445 Triple Sulfa Tablet Vaginal 172.5 Mg/143.75 Mg/184 Mg - 1265 پارس دارو قرص واژینال انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1446 Vancomycin Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 1276 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1447 Vasopressin Injection Parenteral 20 [Iu] /1Ml Hypress 1277 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1448 Vitamin A / Vitamin D Ointment Topical 850 [Iu] /85 [Iu] /1G 30 G - 1291 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1449 Vitamin A / Vitamin D Ointment Topical 850 [Iu] /85 [Iu] /1G 30 G - 1291 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1450 Vitamin B1 (Thiamine) Tablet Oral 100 Mg - 1292 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد