جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1431 Thiothixene Capsule Oral 5 Mg - 1223 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1432 Timolol Solution, Drops Ophthalmic 0.5 % 5 Ml - 1226 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
1433 Tolnaftate Solution Topical 1 % - 1236 کارخانجات داروپخش مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1434 Tranexamic Acid Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 5 Ml Tranexip 1238 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1435 Trazodone Hydrochloride Tablet Oral 50 Mg - 1242 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1436 Trazodone Hydrochloride Tablet Oral 50 Mg - 1242 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1437 Tretinoin Gel Topical 0.025 % 15 G - 1244 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1438 Tretinoin Cream Topical 0.05 % 15 G - 1245 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1439 Triamcinolone Acetonide Injection Parenteral 40 Mg/1Ml 1 Ml - 1247 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1440 Triamcinolone Acetonide Injection Parenteral 40 Mg/1Ml 1 Ml - 1247 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی