جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1371 Vitamin B12 Injection Parenteral 100 Ug/1Ml Vibalmin 1746 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1372 Vitamin B12 Injection Parenteral 100 Ug/1Ml - 1746 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1373 Cromolyn Sodium Solution Ophthalmic 20 Mg/1Ml 5 Ml - 1748 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
1374 Mycophenolate Mofetil Tablet Oral 500 Mg Cytocept 1753 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1375 Mycophenolate Mofetil Tablet Oral 500 Mg Cellcept 1753 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1376 Ciclosporin Capsule Oral 50 Mg Iminoral 1758 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1377 Sildenafil (As Citrate) Tablet Oral 100 Mg - 1780 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1378 Sildenafil (As Citrate) Tablet Oral 50 Mg - 1781 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1379 Mepivacaine Hydrochloride Injection Parenteral 3 % 1.8 Ml Exicaine 1782 داروسازی اکسیر کارتریج انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1380 Clopidogrel Tablet Oral 75 Mg Dipix 1788 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی