جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1351 Epinephrine Injection Parenteral 1 Mg/1Ml 1 Ml - 1489 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1352 Etomidate Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 10 Ml Emidate 1501 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1353 Insulin Biphasic Isophane Injection Parenteral 70 %/30 % 10 Ml Lansulin 70/30 1544 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1354 Lactulose Powder, For Solution Oral 10 G - 1565 کارخانجات داروپخش ساشه (پودر/گرانول/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1355 Lidocaine Hydrochloride Injection Parenteral 1 % 5 Ml - 1573 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1356 Loratadine Tablet Oral 10 Mg - 1574 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1357 Megestrol Acetate Tablet Oral 20 Mg Brendocare 1582 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1358 Metronidazole Gel Topical 0.75 % - 1590 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1359 Metronidazole Gel Topical 0.75 % - 1590 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1360 Midazolam Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 3 Ml Midazolex 1591 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی