جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1331 Theophylline Tablet, Coated, Extended Release Oral 200 Mg - 2203 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1332 Fentanyl (As Citrate) Injection Parenteral 50 Ug/1Ml 10 Ml - 1359 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1333 Fentanyl (As Citrate) Injection Parenteral 50 Ug/1Ml 10 Ml - 1359 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1334 Sufentanil Injection Parenteral 5 Ug/1Ml 10 Ml Sufiject 1366 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1335 Sufentanil Injection Parenteral 5 Ug/1Ml 10 Ml - 1366 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1336 Vitamin A Capsule, Liquid Filled Oral 50000 [Iu] A-Vitin 1371 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1337 Vitamin A Capsule, Liquid Filled Oral 25000 [Iu] A-Vitin 1372 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1338 Alfentanil Injection Parenteral 0.5 Mg/1Ml 2 Ml - 1378 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1339 Alprazolam Tablet Oral 1 Mg Sedalam 1382 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1340 Alprazolam Tablet Oral 1 Mg - 1382 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی