جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1321 Iopromide Injection Parenteral 370 Mg/1Ml 50 Ml Promopaque 2146 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1322 Iopromide Injection Parenteral 370 Mg/1Ml 100 Ml Promopaque 2147 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1323 Polyethylene Glycol Powder Oral 70 G - 2174 داروسازی اکسیر پودر انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1324 Remifentanil Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 Mg - 2182 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1325 Remifentanil Injection, Powder, For Solution Parenteral 2 Mg - 2183 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1326 Remifentanil Injection, Powder, For Solution Parenteral 5 Mg - 2184 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1327 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.45 % 500 Ml - 2186 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1328 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.45 % 500 Ml - 2186 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1329 Tramadol Hydrochloride Tablet, Extended Release Oral 100 Mg - 2190 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1330 Theophylline Tablet, Coated, Extended Release Oral 200 Mg - 2203 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی