جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1251 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 2 Ml - 1947 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1252 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 2 Ml - 1947 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1253 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 2 Ml - 1947 داروسازی زهراوی آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1254 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 2 Ml - 1947 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1255 Tramadol Hydrochloride Capsule Oral 50 Mg - 1982 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1256 Diclofenac Sodium Capsule, Extended Release Oral 100 Mg Razofenac 1993 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1257 Diclofenac Sodium Capsule, Extended Release Oral 100 Mg - 1993 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1258 Doxepin Tablet Oral 10 Mg - 1995 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1259 Rivastigmine Capsule Oral 1.5 Mg - 1998 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1260 Rivastigmine Capsule Oral 1.5 Mg - 1998 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی